Izolacja posadzek i fundamentów

Fundamenty oraz posadzki to najbardziej krytyczny obszar jaki należy odizolować od warunków zewnętrznych. Standardowe ocieplenia styropianem ekspandowanym nie zapewnia dostatecznej ochrony ze względu na jego nasiąkliwość oraz brak wystarczającej odporności mechanicznej.

 

Płyty styropianowe kruszą się podczas chodzenia po nich. Piana poliuretanowa zamknięto komórkowa charakteryzuje się ogromną odpornością mechaniczną. Nanoszona pistoletem hydrodynamicznie wypełnia każdą przestrzeń pomiędzy instalacjami wodnokanalizacyjnymi oraz elektrycznymi. Tą wytrzymałość mechaniczną piana zawdzięcza strukturze zamkniętych komórek, które tworzą monolit. Po wykonaniu izolacji jeszcze tego samego dnia jest możliwość układania na piance kolejnych instalacji budowlanych. Pianka poliuretanowa charakteryzuje się parametrami, które niemal dwukrotnie przekraczają parametry standardowych materiałów. W związku z tym można zastosować zdecydowanie mniejszą grubość izolacji.

Zalety pianki:

  • nawet po kilkunastu latach pianka nie zmienia swoich właściwości mechanicznych oraz izolacyjnych,

  • posadzka wylana na piankę poliuretanową nie osiada,

  • szybkość instalacji

  • wypełnia każdą przestrzeń gwarantując szczelność na poziomie przepływu gazów,

  • hydro i termo izolacja o ekstremalnie niskim współczynniku przewodzenia ciepła,

  • nie jest wymagana dodatkowa izolacji foliami budowlanymi.

  • Bariera dla wody